00248_titel.jpg (23433 Byte)


Wanja von Lasbek

IMG_6880_150.jpg (33437 Byte)

Wietske von Lasbek

Fridse 423 x Tsjalke 397 x Piter 312

Kimara von Lasbek

IMG_6702_113.jpg (32625 Byte)

Zuchtstuten

4452_150.jpg (57007 Byte)

Wobke 403 x Sape 381 x Falke

Piratin von Lasbek

Tsjalke 397 x Piter 312 x Franke 251

7597_150.jpg (57399 Byte)

Wobke 403 x Piter 312 x Franke 251